καθοπλισαμένων

καθοπλισαμένων
καθοπλίζω
equip
aor part mid fem gen pl
καθοπλίζω
equip
aor part mid masc/neut gen pl
καθοπλίζω
equip
aor part mid fem gen pl
καθοπλίζω
equip
aor part mid masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”